16:40:54
Sat 12 16
Scalabillit_InnerPage_01_03
לפני 2 שנים
תהליך בניית מותג – אסטרטגיית מיתוג

אסטרטגית מיתוג כבר יש לכם? אם אתם חושבים שמיתוג החברה שלכם מסתכם בלוגו חדש, יש לכם כנראה מושג קלוש ולקוי אודות משמועתו של המונח. למעשה, כשאנו ב- MI פונים למתג חברות, אנו נכנסים לתהליך עומק מורכב, מקצועי ומדוייק ביותר. התהליך תמיד מתחיל בהבניית ותכנון אסטרטגיית מיתוג אשר קובעת באופן ברור את מטרת ויעדי הקמפיין. לאחר […]