02:40:30
Wed 01 17
לפני שנה 1
עיצוב לוגו לחברה

עיצוב לוגו ופיתוח שפה תדמיתית לחברה   כאשר אנו עוסקים במיתוג חברות ובעיצוב הקונספט החזותי שלהן, אחד האלמנטים הבסיסיים הוא הלוגו, או בעברית תקנית "סמליל". לכאורה מדובר בסמל קטן המלווה את המותג, אך עיצוב לוגו לחברה הינו תהליך עמוק, מקצועי ומקיף, בו לכל בחירה יש חשיבות מכרעת המשפיעה על תדמיתה של החברה.   חשיבות כל […]