Tactic Labs מבית קבוצת Avnon

Tactic Labs הינה חברה המתמחה בפיתוח וייצור מוצרים ומערכות בתחום הסייבר ההתקפי. החברה שייכת לקבוצה בטחונית Avnon Group. המיתוג שנעשה עבור החברה היה כחלק ממיתוג כולל של הקבוצה שכלל בתוכו אסטרטגיה, ארכיטקטורה מותגית, שם לחברה, שורת מיצוב (סלוגן), המסר התמידי ופיתוח שפה מותגית כוללת.

עבודות שביצענו עבור לקוח זה

פנה אלינו