Posts_And_Site_Tar_x2

מיתוג מחדש חברת תאר

יצירת תשתית מותגית חדשה, רלוונטית וברורה לחברת Tar המתמחה בשיווק מוצרים עבור כוחות הביטחון. התשתית מתבססת על נכסים שצברה החברה למעלה משני עשורים, לצד החזון שמגדיר אותה כהחברה המובילה בתחום בארץ ובעולם. כל זאת על מנת ליצור מיצוב מבודל, רלוונטי ועקבי שבא לידי ביטוי במגוון נקודות המגע של המותג עם קהליו.

תהליך עיצוב לוגו חדש וגיבוש שפה גרפית למותג

בשלב זה נגבש קונספטים מותגיים המתרגמים את האסטרטגיה לכדי שפה ויזואלית וחוויית מותג כוללת
להלן תמצית השפה על יישומים מרכזיים המהווים את נקודות מגע העיקריות של המותג

עיצוב ניירת חברה

נייר חברה, כרטיסי ביקור, מחברת ועוד הם הכלים היומיומיים הבסיסיים שכל חברה זקוקה כצורך בסיסי, לזכירות ובידול מחד חוזקה יושרה טכנוליגיה מקצועית ומתחדשת מאידך שנבטיחים מותג בולט וזכיר לשנים.

מיתוג חברות נוספות בקבוצה

כחלק מגיבוש האסטרטגיה לקבוצת אבנון, נולד הצורך לבנות מחדש את הארכיטקטורה המותגית ברורה שנותנת פתרון חזותי לכל ענפי הפעילות הביטחונית של הקבוצה. את כל הפתרונות בתחום הביטחון

Tactic Labs מבית קבוצת Avnon

לחץ על אחד הלוגואים לצפיה בפרוייקט

דברים נוספים שעשינו

פנה אלינו