קבוצת אבנון הינה טקסט ניסיון בדיקה. צריך להכניס כאן טקסט על מנת לבדוק את הנראות של הדף ביטחון, ועוד.
אלא צריך טקטס ארוך מידי אלא ממש קצת על הפרוייקט וזה הכל לבינתיים.

דברים נוספים שעשינו

פנה אלינו