מיתוג

תפקידו של תהליך מיתוג למנף את ערכו של המותג, מצד אחד כלפי קהל לקוחותיו – ליצור תשתית מותגית רלוונטית, בהירה, עקבית ומקצועית, אשר יכולה ללוות את המותג לכל אורך הדרך ולהכיל תחתיה את התפתחותו בעתיד, ומצד שני כלפי אנשי החברה – להפיח רוח חיים רעננה בתוך החברה, להזרים "דם חדש" בין עורקיה, לחזק את הקשר בין עובדי החברה למותג ולחדש את הדינמיקה הכלל ארגונית. כל זאת, במטרה להמריץ את פעילות החברה וכתוצאה מכך – להמריץ את פעילות המותג.

פנה אלינו