111

שפה גרפית

שפה מותגית הבאה לידי ביטוי בצורה מדוייקת ונכונה, היא מפתח למותג חזק. דבר זה דורש ראיה של ˚360, השפה המותגית הייחודית הנבחרת למותג חייבת לשרתו הן במהלכים התדמיתיים והן במהלכים השיווקיים שעושה החברה, בכל אינטראקציה ובכל אמצעי התקשור והמדיות העומדים לרשותה, למען חיזוקו של המותג, זכירותו והטמעתו בקרב המודעות הקולקטיבית של קהל לקוחות הקצה, היודע לזהות מותגים, להזדהות עימם ואף לנכסם אליו.

פנה אלינו