פרסום, מדיה פלננינג
וניהול קמפיינים

אנו מתווים דרך למותג במטרה שיהיה מזוהה, מבודל ונחשק לכל אורך הדרך ובכל נקודת מגע שלו עם קהל צרכני הקצה. על ידי שימוש בכלים תדמיתיים ושיווקיים מתאימים אנו מתווים לו את הדרך במטרה שיהיה מזוהה, מבודל ונחשק לכל אורך הדרך ובכל נקודת מגע שלו עם קהל צרכני הקצה.

לאחר שעוצבה אישיותו המותגית והוגדרה זהותו התדמיתית, אנו מוציאים את המותג לאויר העולם וחולקים אותו עם כולם. על ידי שימוש בכלים תדמיתיים ושיווקיים מתאימים, אנו מתווים לו את הדרך במטרה שיהיה מזוהה, מבודל ונחשק לכל אורך הדרך ובכל נקודת מגע שלו עם קהל צרכני הקצה.

פנה אלינו